مزیت های بتن اکسپوز برای معماران و طراحان

مزیت های بتن اکسپوز برای معماران و طراحان

چنانچه با مطالعه مقاله “مزیت های برجسته بتن اکسپوز” دریافته اید، ویژگی های مثبت بی شماری که این متریال سازنده نماهای ساختمانی دارد، سبب شده که دست اندرکاران ساخت و ساز علاقه زیادی به آن نشان دهند. به همین ترتیب لازم است در مورد مشخصات طراحی آن اطلاعات...
میکروسمنت بر چه بسترهایی اجرا می شود؟

میکروسمنت بر چه بسترهایی اجرا می شود؟

هرچند همان طور که در مقاله “مقاومت شیمیایی میکروسمنت” بیان گردید، این محصول از لحاظ کیفیت و مقاومت های مکانیکی و شیمیایی کاملا قابل اعتماد است، اما لازم است به این نکته توجه گردد که وقتی می توانید از کارکرد این متریال مطمئن باشید، که آن را در بستری مناسب...
مزیت های برجسته بتن اکسپوز

مزیت های برجسته بتن اکسپوز

همانطورکه در مقاله “ماندگاری بتن اکسپوز در کنار زیبایی آن” بیان کردیم، فواید این محصول را می توان به دو بعد ظاهری و درونی تقسیم کرد که بعد ظاهری مربوط به ابعاد زیبایی شناختی و بعد درونی مربوط به مقاومت های مکانیکی و شیمایی و غیره آن است. اما در این نوشته...
مقاومت شیمیایی میکروسمنت

مقاومت شیمیایی میکروسمنت

همانطور که می دانید استاندارد یک مصالح ساختمانی وقتی به آن تعلق می گیرد که علاوه بر داشتن زیبایی و انعطاف در طراحی و ساخت دارای مقاومت در برابر نیروهای وارد شده بر آن باشد. این مقاومت های مکانیکی از جنبه های مختلف قابل بررسی است که در نوشته “مقاومت مکانیکی...
ماندگاری بتن اکسپوز در کنار زیبایی آن

ماندگاری بتن اکسپوز در کنار زیبایی آن

علاوه بر مباحثی که در نوشته “چگونه ابعاد زیبایی شناختی بتن اکسپوز را افزایش دهیم؟” در رابطه با نکات زیبایی شناختی این محصول بیان گردید، لازم است به موضوعاتی درباره ماندگاری این محصول نیز اشاره نماییم. در همین جهت این مقاله را به موضوعات زیر اختصاص داده...
مقاومت مکانیکی میکروسمنت از ابعاد مختلف

مقاومت مکانیکی میکروسمنت از ابعاد مختلف

با توجه به مطالب بیان شده در مقاله “زیبایی میکروسمنت با استفاده از رنگدانه های متنوع” یکی از پارامترهایی که باعث رونق کاربرد این محصول شده است، جنبه های هنری و زیبایی شناختی آن است که خود را در معماری و طراحی بخش های مختلف ساختمانی نشان داده است. اما در...