مقالات

همین حالا با مشاورین ما صحبت کنید

تصورات اشتباه در بازسازی

همانطور که در مقاله “الزامات بازسازی محیط اداری” و مقاله های پیشین بیان کردیم، بازسازی یکی از پروسه های ضروری و حساس هر ساختمانی است که پس از مدتی از انجام آن ناگزیر هستیم. یکی از مسائلی که در این...

تفاوت رنگ در نمونه های بتن اکسپوز

با مطالعه مقاله “بتن اکسپوز انتخابی برای کفپوش ساختمان” در خواهید یافت که یکی از متنوع ترین و جذاب ترین گزینه ها برای پوشش کف بتن اکسپوز است. این محصول یک سطح محکمی تولید می کند که به خصوص برای...