چگونه یک قطعه بتن اکسپوز بسازیم؟

چگونه یک قطعه بتن اکسپوز بسازیم؟

ساخت یک قطعه بتن اکسپوز در مقاله “چگونگی ساخت بتن اکسپوز با کیفیت” درباره ساخت بتن اکسپوز نکاتی را مطرح کردیم. ولی آنچه گفتیم مربوط به ساخت یک نمای بتن اکسپوز بود. که در ابعاد بزرگ و تولیدات کارخانه ای مد نظر بود. در اینجا می خواهیم ساخت پنل بتن اکسپوز حتی به اندازه...
چگونگی ساخت بتن اکسپوز با کیفیت

چگونگی ساخت بتن اکسپوز با کیفیت

منظور از بتن اکسپوز با کیفیت برای اینکه اطلاعات جامعی درباره ی یک محصول ساختمانی مانند بتن اکسپوز کسب کنیم. بهتر است از جنبه های مختلفی آن را مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا باید نگاهی به کاربردهای آن داشته باشیم. سپس ببینیم که در چه موقعیت ها و بخش های سازه ای می توان...