ملاحظاتی برای حفظات و بهینه سازه بتن اکسپوز

ملاحظاتی برای حفظات و بهینه سازه بتن اکسپوز

ملاحاظات نصب بتن اکسپوز بتن اکسپوز یا بتن نما، در واقع همان بتن رایج است که به کمک تغییراتی که در ساختار و رنگ آن ایجاد شده برای بکارگیری در سطوح خارجی ایجاد شده است. زیبایی، استحکام و مقاومت بالای آن در برابر فشارمکانیکی و همچنین تغییرات محیطی اهمیت آن را در معماری...