علت نامگذاری بتن اکسپوز چیست؟

علت نامگذاری بتن اکسپوز چیست؟

در نوشته “رابطه بتن اکسپوز با نوآوری چیست؟” راجع به ارتباطی که بتن اکسپوز به عنوان یک مصالح مدرن و نو در صنعت ساختمانی با نقش خلاقیت و ابتکار معماران و طراحان سخن گفتیم. و در واقع گفته شد که ظهور این دسته از مصالح ساختمانی جدید مدیون پیشرفت تکنولوژی به...
چگونه با میکروسمنت نوسازی انجام دهیم؟

چگونه با میکروسمنت نوسازی انجام دهیم؟

در مقاله “میکروسمنت از چه موادی ساخته می شود؟” به نکات مهمی در زمینه آشنایی با میکروسمنت پرداختیم. یعنی علاوه بر آشنایی با مواد سازنده این محصول به نگاه معماران و طراحان نسبت به آن و همچنین اینکه چگونه می تواند برای ما یک سطح یکپارچه فراهم آورد که هیچ گونه...
رابطه بتن اکسپوز با نوآوری چیست؟

رابطه بتن اکسپوز با نوآوری چیست؟

انتخاب همیشه ما را در برابر گزینه های مختلف قرار می دهد و تفاوتی نمی کند که شما قصد داشته باشید برای پوشش بخشی از ساختمان خود از بتن اکسپوز استفاده کنید و یا این انتخاب در حوزه دیگری از زندگی اتفاق بیفتد. به هر حال باید دید که در میان گزینه های مختلف کدامیک با هدف شما...
میکروسمنت از چه موادی ساخته می شود؟

میکروسمنت از چه موادی ساخته می شود؟

درباره چگونگی شیوه های تمیز کردن میکروسمنت در نوشته “نحوه نظافت میکروسمنت” گفتگو کردیم. و همانطور که می دانید امروزه سازه های ساختمانی علاوه بر نقشی که در استحکام بخشی به  ساختمان دارند دارای فاکتورهای زیبایی شناختی هستند که کمک می کند جلوه بهتری از...
استفاده از بتن اکسپوز در مناطق سخت در دسترس

استفاده از بتن اکسپوز در مناطق سخت در دسترس

کسانی که مالک یا مجری یک پروزه عمرانی هستند برای آنکه تصمیم بگیرند از یک مصالح ساختمانی استفاده کنند فاکتورهای گوناگونی را ملاحظه کرده و در نهایت آن ها را جمع بندی می کنند و به این نتیجه می رسند که آیا استفاده از آن محصول برایشان مطلوب است یا خیر. از جنله آن ها بررسی...