به همان ترتیب که در مقاله “علت نامگذاری بتن اکسپوز چیست؟” گفته شد، بتن اکسپوز چون سطحی است که در معرض دید قرار می گیرد و دیگر سطحی به عنوان پوشش روی آن قرار نمی گیرد به این اسم نامیده می شود. و البته چون می تواند با مواد ساختمانی مختلف هماهنگی و همسازی داشته باشد در پروژه های مختلف معماری قابل استفاده است. به این مسئله انطباق پذیری بتن اکسپوز گفته می شود.

در نوشته قبلی به نکته دیگری نیز اشاره کردیم و آن روش ها اجرای بتن اکسپوز بود که به دو شیوه استفاده از تایل های پیش ساخته و یا قالب گذاری و بتن ریزی در محل انجام می شود. حال می خواهیم راجع به یکی از خصوصیات بتن اکسپوز وقتی که به شیوه اخیر یعنی شیوه بتن ریزی در محل صورت می پذیرد اشاره نماییم.

در این روش علاوه بر اینکه نماسازی انجام می شود، بتن اکسپوز به دلیل قدرتی که دارد بخشی از بار ساختمانی را نیز تحمل می کند و در واقع به پایدار ماندن ساختمان کمک بیشتری می کند. چرا که در این صورت بتن اکسپوز هم در نقش نمای ساختمان قرار دارد و هم در نقش حامل وزن و بار ساختمانی.

بتن اکسپوز چه کمکی به پایداری ساختمان می کند؟

اما برای آنکه بتن اکسپوز بتواند این نیاز ساختمانی را برآورده کند لازم است که سه شرط زیر را دارا باشد که عبارت است از:

  1. اندازه سطح مقطع مناسب برای قالب هایی که بر روی دیوار مورد نظر قرار داده می شود که بتن ریزی بر روی آن انجام شود. اگر اندازه سطح مقطع خیلی کم باشد قدرت تحمل بار را از دست می دهد.
  2. ضخامت مناسب. اگر متریال مورد استفاده ما ضخامتش از حداقل ضخامت مد نظر کمتر باشد سبب می شود که بار اضافه را نتواند تحمل کند.
  3. طرح اختلاط مناسب که در ان مواد اولیه و اجزای سازنده با دقت کافی و نسبت های دقیق با هم مخلوط شوند.

برای آگاهی از طرح اختلاط دقیق این محصول لازم است که با متخصصان و محققان ما در بتنیکا مشورت نمایید. کمک دیگر بتنیکا به شما ارائه نمونه هایی از این محصول در صفحه بتن اکسپوز بتنیکا می باشد.